ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปีงบประมาณ 2564 

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2564

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564 โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564 โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภาษาไทย) 

 Declaration of Management with Honesty Intent of 2021

 

ปีงบประมาณ 2563

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563 โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Declaration of Management with Honesty Intent of 2020

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2562  โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

  คลิปวีดีโอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2562  โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561-2561) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561 โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2561 โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร