โครงการ “มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

สถานที่จัดงาน: ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม