สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบพระคุณ

ท่านอนุทิน ชาญวีระกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่สนับสนุนการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์