ชุดทดสอบอาหาร (Food Testkit) โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

1. ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหารและสารเคมี  
2. ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร (กลุ่มฟอสเฟต, คาร์บาเมต)  
3. ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ)  
4. ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ  
5. ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร  
6. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง  
7. ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร  
8. ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร  
9. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา)  
10. ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ  
11. ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค  
12. ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี  
13. ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)  
14. ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มสายชูในน้ำส้มสายชู  
15.ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม  
16. ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์  
17. ชุดทดสอบไฮโปคลอไรต์ (สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน) ในอาหาร  
18. ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร  
19. ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร  
20. ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร  
21. ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม  
22. ชุดทดสอบตะกั่วในภาชนะกระเบื้องเคลือบดินเผา  

 

ดูรายละเอียด ชุดทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  อื่นๆ เพิ่มเติม

ตรวจสอบราคา สถานที่จำหน่าย

สนใจสั่งซื้อชุดทดสอบอาหารข้างต้นและชุดทดสอบอาหารอื่นๆ

สำหรับ บุคคลทั่วไป 

สำหรับ ศวก. สสจ. ตัวแทน

กรุณาติดต่อที่