การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 เอกสารการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLAB PLUS) 
 วิธีการดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ e-report

ผู้ใช้บริการสามารถส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ได้ที่ ศูนย์รวมบริการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่าง ได้ที่นี่  (รับรายงานผลการทดสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)
***หากท่านต้องการรับรายงานผลการทดสอบเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) สามารถส่งคำขอ (E-Submission) ผ่านระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างเมื่อมาส่งตัวอย่าง หากยื่นคำขอผ่านระบบมาแล้ว ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่างอีก

ห้องปฏิบัติการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้านการทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาเสพติด ดังรายละเอียดตามหนังสือรับรอง คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่ 0-2951-0000 หรือ 0-2589-9850 ถึง 7
ต่อ 99561-2 และ 09-5565-7780
ติดต่อทาง E-mail เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์